02. 04. 2020

Erzincan'da kalifiye elaman yetiştirilecek

e-Posta Yazdır PDF

Erzincan'da oluşturulan Devlet, Üniversite, Sanayi İşbirliği Kurulu üniversitelerle sanayinin ortak çalışmasını sağlayacak şekilde kurumsal yapılar ‘Teknoparklar' oluşturacak. Erzincan'da ilk defa kurulan bu kurul, belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütecek.

Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde, ülkeler kendi refah seviyelerini yükseltmek istemekte ve bu çerçevede eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında ilk sıralara tırmanma mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin ana öğesini ve kalkınmanın temelini hiç şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturmaktadır. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için de üniversitelere ve sanayiye önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda Erzincan'da oluşturulan Devlet, Üniversite, Sanayi İşbirliği Kurulu, çalışmalarına başladı. Kurul, Erzincan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Erdem Başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantıya; Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, OSB Müdürlüğü ve EGİSAD'dan oluşan üye kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Yürütülecek olan çalışmanın detayları hakkında kurul üyelerine bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Erdem, Devlet-Üniversite-Sanayi işbirliği için yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi; "Üniversitelerle sanayinin ortak çalışmasını sağlayacak şekilde kurumsal yapılar ‘Teknoparklar' oluşturulmalı, üniversitelerdeki bilim insanları sanayilerle ortaklaşa çalışmalar yürütmeli ve bunun için gerekirse bilim insanlarının bazı zamanlarda sanayide çalışması sağlanmalıdır. Üniversitelerden elde edilen teorik bilgilerin sanayiye ve sanayideki pratik bilgilerin de üniversitelere aktarılması sağlanmalıdır. Bilim insanları sanayide çalışan personele seminerler vermeli ve çeşitli paneller düzenlenmelidir. Üniversitelerde öğrenciler için çeşitli sanayi kuruluşlarına teknik geziler düzenlenmeli ve fuar etkinlikleri yapılmalıdır. Sanayi kuruluşları, öğrenci stajlarına önem vermeli ve öğrencilerin buralarda staj süresince iyi eğitimle birlikte sanayi tecrübesi kazanmaları sağlanmalıdır. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarda, Sanayici, İş Adamı ve Yöneticilerin, Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerden faydalanmaları, iş hayatında karşılaştıkları sorunlarda ve Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyon ile Muhasebe ve Denetim konularında problem belirleme ve bu problemlere çözüm odaklı çalışmalar yapılmalıdır."

Kurulun yapacağı çalışmalar ile bu işbirliğinin getireceği faydalar hakkında açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Erdem, "Üniversite-sanayi ilişkilerin somut işbirliğine dönüşecektir. Yüksek teknoloji kökenli yeni şirketlerin kurulması ve küçük şirketlerin büyümesi sağlanacaktır. Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesi sağlanacaktır. İhracat oranlarımız yükselecektir. Sanayimizin dışa bağımlılığı azalacaktır. Ülkemizde yabancı yatırımcı sayısı artacaktır. Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanması sağlanacaktır. Ülkemizde yeni istihdam alanları açılarak, beyin göçünün önlenmesi sağlanacaktır. Ülkemizde Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten firmaların sayısı artacaktır. Üniversitelerde araştırma altyapısına ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması sağlanacaktır. Üniversite ve sanayinin uluslar arası rekabet gücü artacaktır. Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında uygulamadaki sorunların belirlenmesi ve yeni çözüm yollarının geliştirilmesi ile üniversitelerdeki bilimsel çalışmalara dinamizm getirilecek ve süreklilik sağlanmış olacaktır." açıklamasında bulundu.

Erzincan'da yürütülen çalışmanın diğer illere örnek olacağını ve ilk defa böyle bir oluşumun kurulduğunu vurgulayan Erdem, "Kurul her ay en az bir kez toplanacak ve toplantı sonuçları ve yapılan çalışmalar hakkında başta Kamuoyumuz olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Yök'ü bilgilendirecektir. Erzincan Devlet-Üniversite-Sanayi İşbirliği Kurulu, belirlenen gündem konuları görüşerek karara bağlanacaktır." şeklinde konuştu.