Vergi borçlarına yapılandırma imkanı getiren yasa teklifi meclisten geçti. 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına girebilecek.

Borçlar yapılandırılacak
Teklif, vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor.

30 Haziran öncesi

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsıyor. Düzenlemeyle kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmiyor. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi öngörülüyor.

Esnafı sevindirdi
Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, "Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından vergi ve SGK borçlarına yönelik yeniden yapılanma yapılacağı yönündeki açıklaması, kesimimiz tarafından büyük memnuniyet yaratmıştır" dedi.

18 ay taksit imkanı
Vergi ve SGK prim borçlarının en uygun koşullarla ödenebilmesi için 18 aya kadar taksit imkanı getireceğini de kaydeden Başkan Limon, "Peşin ödemelerde ise yeniden yapılandırmaya gidilecek. Mali tedbir ve destekler serbest meslek erbabının daha etkin olmalarını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.