30. 03. 2020

DAP Doğu'nun yüzünü güldürecek

e-Posta Yazdır PDF

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yeniden revize çedilen Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile bölgenin eksikliklerin giderilmesi amaçlanıyor.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yeniden revize çalışmaları sürdürülen Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile bölgenin tarım, sosyal, ekonomik ve fiziki alt yapısındaki eksikliklerin giderilmesi amaçlanıyor. Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum,Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsayan DAP Projesi Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri tarafından 2000 yılında hazırlanmıştı. Aradan geçen 10 yıl içinde beklenileni veremeyen DAP Projesi DPT tarafından yeniden ele alınarak Önceliklendirme ve Güncelleme çalışmaları başlatıldı.

İller arası ulaşım iyileştirilecek
DPT'nin Önceliklendirme ve Güncelleme çalışmalarındaki taslağın özetinde Fiziki alt yapının iyileştirilerek bölgenin erişilebilirliğinin arttırılacağı belirtilerek, “Bölge illeri arası ve batı bölgeleriyle ulaşım bağlantıları güçlendirilecek. Bölgenin Kuzey'de Trabzon, Güney'de İskenderun limanlarına kara ve demiryolu bağlantıları geliştirilecektir” denildi.

Turizm dünyaya tanıtılacak
Bölgedeki kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirileceği belirtilirken, “Turizme yönelik tesislerin sayısı, kapasitesi arttırılacaktır. Turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri arttırılacaktır."

Yöresel ürünler pazarlanacak
DAP ile bölgedeki tarımsal üretimde verimlilik ve katma değerin arttırılacağı aktarılarak, "Yenilikçi tarımsal üretim modelleri desteklenecektir. Yöresel marka değeri taşıyan tarımsal ürünlerin üretiminin ve kalitesinin arttırılması, markalaşma ve pazarlamasının, iç ve dış pazara erişiminin desteklenmesi sağlanacaktır. Tarımsal ürünlerde çeşitlenmeye gidecektir. Tarımsal eğitim ve yayım yaygınlaştırılacaktır. Et ve süt besiciliği, arıcılık, su ürünleri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, süt ve süt ürünleri işletmeciliği geliştirilecektir. Kooperatifleşme ve birlik oluşumları desteklenecektir" denildi.

KOBİ’ler desteklenecek
Yoksulluğu azaltacak, sosyal içerme ve bütünleşmenin sağlanacağı belirtilirken, eğitim, sağlık alanlarındaki alt yapı ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarında yapılacağı belirtilen DAP'ın yeni amaç ve hedeflerinde KOBİ'lere yönelik olarak yapılacak çalışmalar ise şu şekilde aktarıldı, "KOBİ'lerin üretim teknolojileri geliştirilecektir. KOBİ'lerin pazarlama ve tanıtım faaliyetleri desteklenecektir. Sınır ticareti, ihracata yönelik lojistik ve depolama hizmetleri geliştirilecektir.

Kurumlar arası ilişki geliştirilecek
Bölgedeki kuruluşların kurumsal kapasitelerinin arttırılacağı belirtilerek, "Üniversite, toplum ve iş dünyası ilişkileri somut fayda sağlayacak şekilde geliştirilecektir. Yerel yönetimlerin hizmet kapasiteleri ve verimlilikleri arttırılacaktır. Özel sektör örgütlenmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının kalkınma ve rekabet gücüne yönelik kapasiteleri geliştirileceğide kaydedildi.

Kırsal turizm desteklenecek

Kırsal turizm ve diğer hizmet sektörlerinin gelişimi ile kırsal alanda işgücünün niteliğini ve verimliliğini yükseltecek program ve projelerin hayata geçirileceği kaydedilen DAP Önceliklendirme ve Güncelleme taslağında, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirilmesine yönelik projelerin destekleneceği, kamu, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör arasında insan kaynakları alanında işbirlikleri geliştirileceği kaydedildi.