27. 02. 2020

Erzincan'da tarım sektörü hızla gelişiyor

e-Posta Yazdır PDF

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü 2011 yılında Erzincan genelinde gerçekleşen arazi kullanım istatistiklerini açıkladı.

2011 yılında da tarla bitkilerinin, bitkisel üretim içerisinde ağırlığını koruduğu dikkat çekerken sebzecilik ve meyvecilik sektörü de gelişmeye devam etti.

Yayınlanan istatistiki rakamlarla ilgili olarak konuşan Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Lek, bir milyon 190 bin 300 hektar yüzölçümüne sahip Erzincan'da 2011 yılında il yüzölçümünün yüzde 17'sinin işlenebilir tarım arazilerinden, yüzde 37'sinin çayır ve mera arazilerinden, yüzde 22'sinin orman ve fundalık arazilerden, yüzde 24'ünün ise tarıma elverişsiz arazilerden oluştuğunu söyledi.

Lek, “İl genelinde 202 bin 704 hektarlık alanı kapsayan işlenebilir arazi varlığımız söz konusudur. 2011 yılında bu arazi varlığımızın yüzde 50,8'inde tarla bitkileri, yüzde 1,6'sında sebze ürünleri, yüzde 1,8'inde meyve ürünleri yetiştirilmiştir. İşlenebilir arazi varlığımızın yüzde 10'una tekabül eden bir alan ise nadasa bırakılmıştır. İşlenebilir tarım arazilerimizin yüzde 35,8'i ise tarıma elverişli olduğu halde 2011 yılında kullanılmamıştır. İşlenebilir tarım arazilerinin ilçelere göre dağılımına baktığımızda ise en çok tarım alanına sahip ilçemiz 46.776 hektarla Merkez ilçemizdir. Yine çayır ve mera alanlarını incelediğimizde Merkez ilçe 106 bin 285 hektarla en geniş mera alanına sahip ilçemiz olarak göze çarpmaktadır.2011 yılı istatistiklerini incelediğimizde tarla ürünleri yetiştiriciliğinin ağırlığını koruduğunu gözlemlemekteyiz. Tarla ürünlerinin ekiliş alanlarına baktığımızda ise buğday 474 bin dekar ekiliş alanıyla ilk sıradaki yerini korumaktadır. Diğer tarla ürünleri ekiliş alanları açısından arpa 188 bin dekar, yonca 87 bin 600 dekar, şekerpancarı 68 bin dekar, kuru fasülye 58 bin 800 dekar, korunga 45 bin dekar, fiğ 44 bin dekar, çavdar 21 bin dekar, ayçiçeği 17 bin dekar ve silajlık Mısır 14 bin 700 dekar şeklinde sıralanmaktadır” dedi.

Son yıllarda büyük gelişme gösteren sebzecilik sektöründe ilk sırayı 14 bin 695 dekarlık ekiliş alanıyla domatesin aldığını ifade eden Müdür Ali Lek, sırasıyla taze fasülye 4 bin dekar,  salatalık 3 bin 600 dekar, biber 2 bin 920 dekar, karpuz 2 bin 470 dekar ve kavun 1 bin 400 dekar şeklinde sıralanmaktadır. Meyvecilik sektöründe ise ilk sırayı 12 bin 300 dekarı kaplayan alanıyla elma almaktadır. Meyvecilik sektöründe kapladığı alanlar açısından incelendiğinde sırasıyla 8 bin 900 dekar alanda üzüm, 5 bin 400 dekar alanda kayısı, 2 bin 800 dekar alanda armut, 2 bin 075 dekar alanda zerdali, 1 bin 550 dekar alanda ceviz ve 1 bin 475 dekar alanda ise kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır" diye konuştu.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Lek, “Tarım sektöründe Erzincan adına son derece sevindirici gelişmelerin yaşandığı da bir gerçektir. 2011 yılı istatistikleri değerlendirildiğinde Erzincan'da yeni yetiştiricilik alanlarının oluştuğu dikkat çekmektedir. Ayçiçeği yetiştiriciliği Erzincan genelinde yaygınlaşmaktadır. 2011 yılında 17 bin 150 dekar alanı kapsayan bir üretim gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın uyguladığı desteklemeler neticesinde yem bitkileri üretimi giderek gelişmektedir. Sebzecilik ve meyvecilik alanında umut veren gelişmeler söz konusudur. Erzincan bu alanda 2011 yılında ihracaatın kapılarını aralamıştır. Bu son derece büyük önem arz etmektedir. Bu alandaki yeni projeler 2012 yılında da devam edecektir”  dedi.