Yer Tercan...
İşin adı: Tercan Devlet Hastanesi inşaatı
“Eeee ne olmuş” diyeceksiniz...
Çok da zamanım yok ama durun kısaca anlatayım...

 

Bu devletin TOKİ’si
Yasalar çerçevesinde vermiş mi bu
hastanenin yapımını bir şirkete...
TOKİ'in de benim gibi zamanı yok ya...
Ne araştırmış ne de soruşturmuş bu şirketi...
“Eyvallah al mal senin” yap demiş.

 

Sonra bu şirket...
5 kamyon kum...
200 kadar çimento...
Bir kaç ton demir...
Dökmüş ortalığa...
Tercanlının gözüne sokar gibi...
“Bak başladım inşaata” demiş...
Sonra Erzincan depremleri gibi çökmüş...
Bir gün almış başını gitmiş...

 

Kanser hastası Ayşe ana...
Kalp hastası Mehmet emmi...
Her akşam bakmışlar inşaat aynı...
Hep beton yığını hep harabe...

 

“Sabah ola hayrola”ya yattılar yıllarca...
Gözlerindeki çapağı düşürmeden camlara koştular her sabah...
“Ha bugün ha yarın” dediler..
Hep dualarla yatıp kalksalar da
O fotoğraf hiç değişmedi...
Hep o beton yığını hep o harabeydi...

 

Şimdi sıkı durun...
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı...
Bu rezaleti “Ayıp, yazık, günah” diye haber yapığımız için....
Bize bir yazı tellemiş...

 

Demiş ki...
...PARLAK İnşaat Turizm Ve Tic. Ltd. Ortak Girişimi uhtesinde bulunan Erzincan Tercan 50 yataklı Hastane İnşaatı Lojman Ve Jeneratör - Trafo Binası İnşaatlar İle Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin....

 

Yazı böyle gidiyor...
Şimdi ben Tercan Devlet Hastanesi inşaatının yarım kalmasına mı üzülsem...
Yoksa koşkoca TOKİ'de halkımın vergisiyle aldığı maaşı her ay cebine indiren bu Türkçe cahilleriyle mi uğraşsam...

 

TOKiM bırak kalsın Tercan Devlet Hasanesi inşaatını...
Yapılmasa da olur..

 

Kanser hastası Ayşe ana...
Kalp hastası Mehmet emmi...
Her sabah bakarlar camdan...
Bir sabah umutlarını keser ölürler...
Bu kadar da takma kafana...

 

Sen önce bize mektup telleyenle bak...
Diyeceğim o ki TOKİ...
Önce o basın Halkla İlişkileri düzelt..
Hastane İnşaatı Lojman Ve Jeneratör yazmışlar...

 

Doğrusu...
Hastane inşaatı lojman ve jeneratör...
Trafo Binası İnşaatlar İle  Alt Yapı...
Yazmışlar...
Doğrusu...
trafo binası inşaatlar ile altyapı olacak...
Yazmışlar
Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin....

 

Doğrusu...
ve çevre düzenlemesi yapım işinin...olacak değil mi?
Bir daha Tercan Devlet Hasanesi inşaatı yarıda bırakanlara...
Ve de bu inşaarın yapım işini veren TOKİ'ye yazıklar olsun..

 

Yeniden tekrarlıyoruz
Yazık...Günah...Ayıp...

 

Bir mektup da Erzincan Valiliği'den geldi...
O da TOKİ ile ilgiliydi...
TOKİ'i kısmını siyah poşete koyup çöpe attım...

 

Valiliğin mektubunda Ergan Dağı'nın yedi renkli çiçeğini kokladım...

Önceden Erzincan'da Abdulkadir Demir diye bir vali vardı


Kaç kere Ergan'a çıkmaya kalktı...
Düştü kalktı bir türlü çıkamadı....

 

Erzincan'a vali olmak zordur hakikaten...
Ergan'a çıkamayanı indirirler...
Gözler şimdi sende önceden Erzincan'da Vali Selman Yenigün...
Bize verdiğiniz Mart ayı sözünü tutamazsanız eğer...
Ankara'da il bekleyen valilerin tavla partisinde bekleriz abi...

 

Dedik ya her kim olursa olsun...
Erzincanlıya dürüst olun.