Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Birlik Başkanı Necmettin Ünal, taşımacıları K2 Yetki Belgesi alma zorunluluğu konusunda uyardı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Birlik Başkanı Necmettin Ünal, yaptığı açıklamada “K2 Yetki Belgesi, taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Meslek odalarımızda kayıtlı esnaf ve sanatkârlarımızın kendi iştigal konularında yaptıkları, faaliyette bulunurken kullandıkları araç cinsi kamyonet olan ve toplam yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen kamyonet türü araçlar için 4925 sayılı Kara Ulaştırması Yasası gereğince K2 Yetki Belgesi alma zorunluluğu vardır" dedi.


Kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları (K2) için tanımlanan yetki belgesi bedeli 6 Bin 471 TL yerine 388,26 TL'si ödenerek alınabileceğini belirten Başkan Ünal,  "01 Ocak 2010 tarihi itibarıyla anılan yetki belgelerinin indirimli olarak temin edilmesi imkanı bulunmayacağından şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar Ticaret ve Sanayi Odasına başvurmaları gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Aydın Yalvaç bu konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verdiler. Ancak esnaf ve sanatkârımızı ilgilendiren bir konu olması sebebiyle tekrar bir hatırlatma gereği duyduk. Bu nedenle henüz K2 Yetki Belgesi almamış veya yeni almış bulunduğu araçlarını yetki belgesine ekletmemiş olanların işlemlerini ivedilikle hususunu meslek odası üyelerimizin bilgisine sunarız. Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın sıkıntılı günler geçirdiği bu günlerde yüzde 94 gibi bir indirim yapmalarından dolayı Bakanımıza da teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.