Dünyada sadece Erzincan Ovası'nda Ekşisu Sazlıklarında yetişen Erzincan sütotu’nun nesli tükenme tehdidi altında.

Dünyada sadece Erzincan Ovası'nda Ekşisu Sazlıklarında tespit edilen Bern Sözleşmesi ile korumaya alınan Erzincan Sütotu (Sonchus Erzincanicus) bitkisi için bitkisi için tür eylem planı hazırlama çalıştayı gerçekleştirildi.

Erzincan’da özel bir otel de gerçekleşen çalıştaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Önel, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir ve davetliler katıldı.

Koruma planı hazırlandı
Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, “Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde farklı illerde 21 adet "Tür Eylem Plan," hazırlanması uygun görülmüştür. Erzincan’da Ekşisu Sazlıklarında tespit edilmiş olan Erzincan sütotu (Sonchus erzincanicus) palanın içindedir. Bu türün nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıyadır. Erzincan sütotu türü, Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanında bulunan 4 endemik bitki taksonları içerisinde nesli küresel ölçekte tehlike altında olan lokal endemik olan bir türdür. Haziran-Eylül arasında çiçeklenen Erzincan sütotu, IUCN tehlike kriterlerine göre "CR (Kritik)’’ kategorisinde ve Bern sözleşmesine göre Ek bir listesinde bulunmaktadır. Ekşisu Sazlıklarında tespit edilen bitki taksonları içerisinde alanı temsil eden bayrak tür olup "Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı Yönetim Planında 2 numaralı Uygulama Hedefi altında süt otunun İzlenmesi ve Tür Eylem Planı yapılması iki ayrı faaliyet olarak yer almaktadır.Bahse konu bitki, Erzincan ilinin karasal, ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesinde özellikle yok olma tehdidi altındaki Sonchus erzincanicus türünün Ekosistem düzeyinde izlenmesi önerilmektedir diye konuştu.